Тъмната страна на сърцето

по мотиви от Марк, 7 глава Той не е човек на традицията. И си няма уважение към мъдреците, които са се пънали да внедрят ритуалите от храма в бита на хората. За да ги помнят. Така например измиването на ръце, чаши и шишенца се е наместило в няколко трактата на тяхната Мишна. Затова когато учените […]

Тъмната страна на сърцето Read More »