Изгубената сетивност

„И като излезе пак из тирските предели, дойде през Сидон към галилейското езеро, през сред декаполските предели. И довеждат при Него един глух и заекващ човек, и молят Му се да положи ръка на него“ (Марк 7:31-32). Тежък случай Марк използва много силна дума за проблема на човека – заекване в най-тежко състояние. От една […]

Изгубената сетивност Read More »