Глас в Йерихон

Слепец на пътя. Като чува, че Исус минава, започва да вика: Исусе, Сине на Давид! Хората му казват да млъкне. Но той започва още по-силно да крещи.Защо не му дават да говори? Първо, винаги се намират такива социални активисти. Те неизменно застават в защита на порядките. Не му е тука мястото, господине, да викате! Не […]

Глас в Йерихон Read More »