смъртта

Смъртта на смъртта – библейско послание за Великден

Един баща и двете му момчета били на разходка в полето. Пчела ужилила големия му син по лицето. След това забръмчала около малкия му син. От страх той паднал на земята и се затъркалял с крясъци и плач. Тогава бащата му го вдигнал със силните си ръце и му казал, че не трябва да плаче, […]

Смъртта на смъртта – библейско послание за Великден Read More »

Кой е Исус? – библейско послание от п-р Петър Кузев

Въпросът „Кой е Исус Христос?“ не е просто исторически. Историците са спорели и продължават да спорят относно идентичността на Исус. Но фактите са красноречиви. Историческите документи и свидетелства потвърждават много повече съществуването и божествените претенции на Исус, отколкото много други исторически личности, в чието реално съществуване никой не се съмнява. Но макар фактите да са

Кой е Исус? – библейско послание от п-р Петър Кузев Read More »

Отвъд смъртта – библейско послание от п-р Румен Матрачийски

Песните на Библията са псалми. Съдържат палитра от емоции. И много мъдрост за всички ситуации в живота. Дори за смъртта. Най-вече за смъртта. Защото какво има отвъд? Въпрос с повишена трудност, на който може да отговори само информиран с темата. А има ли такъв? Смъртта е неизвестна. Тя е неизвестното пред нас. Библията говори Благодарение

Отвъд смъртта – библейско послание от п-р Румен Матрачийски Read More »