Помощ! Детето ми е срамежливо.

Някога срамежливостта се е считала за добродетел. Особено за младите момичета. Косвено доказателство за невинност. Вече не е така. Срамежливостта постепенно е започнала да се счита за недостатък, който притеснява родителите. И се среща все по-рядко. Днес децата се възпитават да бъдат самоуверени и да ценят себе си. И все пак, срамежливи деца има; някои […]

Помощ! Детето ми е срамежливо. Read More »