Стар Завет

Уроците на Одид – забравения пророк

А там имаше един Господен пророк на име Одид; той излезе да посрещне войската, която идваше в Самария, и им каза: Ето, понеже Господ, Бог на бащите ви, се разгневи на Юдея, ги предаде в ръката ви; и вие ги убихте с ярост, която стигна до небето. 2Летописи 28:9 Пророкът – вечната черна станция на […]

Уроците на Одид – забравения пророк Read More »

Нови открития за доверието

Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша? Когато се приближиха към мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мен и войска, сърцето ми няма да

Нови открития за доверието Read More »

Канали за общуване с Бога? – Псалом 19

Псалом 19 Небесата разказват за славата Божия и просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им – до краищата на вселената. В тях Той постави шатър

Канали за общуване с Бога? – Псалом 19 Read More »