UV

Упражнение по вяра

Произходът – въпрос на вяра

Обичате ли дебатите? Често са безсмислени. Всеки отстоява своите убеждения, без да желае да вникне в позицията на другата страна. Често дебатиращите забравят, че изграждат своите позиции върху различна основа, затова спорът се превръща в загуба на време. Един от ожесточените дебати през последните два века е този за Произхода на човека и вселената. Еволюция …

Произходът – въпрос на вяра Read More »

Феноменът на общуването

Общуването е важно

Общуването е нещо, без което не можем. Считаме го за нормално и естествено, но то е всъщност феномен. Изучава се и се разглежда от множество науки, което показва не само интереса на хората към него, но и неговото значение и важност. Но какво е то и кога започва в човешкия живот? Вероятно ще се изненадате, …

Феноменът на общуването Read More »