Животът отново е хубав

Какво емоционално влакче на ужасите! …Исус е разпънат на кръст, най-позорната и мъчителна форма на смъртно наказание, прилагана от Римската империя. Те прекарват една емоционално съкрушителна събота. След това научават за възкресението Му – една празна гробница, въпреки римските стражи, на които е възложено да я пазят. Възкресеният Христос се появява сред тях и изчезва […]

Животът отново е хубав Read More »