вяра

Да говорим с децата за религия

Как да говорим и да говорим ли изобщо с децата си за религия? Много родители, дори вярващи, се смущават от тази тема и смятат, че разговорите за религия са работа на учителите по религия, на пасторите и свещениците в църквите. Тяхната задача е да възпитават децата си в „светските“ неща. Само че, „светските“ са пряко …

Да говорим с децата за религия Read More »

Сътворението трябва да е мотивация за нас да бъдем по-добри хора – интервю с д-р Ноеми Дюран

Често мислещите хора имат въпроси за връзката религиозната вяра и научното познание. Дали те се противопоставят една на друга? Взаимоизключващи ли са? Съвместими ли са? Или допълващи се? Християните вярват, че Бог е автор на Библията и създател на природата, така че познанието, което получаваме от тези два източника би трябвало винаги да е в …

Сътворението трябва да е мотивация за нас да бъдем по-добри хора – интервю с д-р Ноеми Дюран Read More »

Глад, чума и война – Европа през Късното Средновековие (1 част)

Европа в началото на 14-ти век Късното Средновековие започва като един период на сериозна криза в Европа. Бедствие след бедствие застига всяка област на живота на континента. Това довежда до срив в развитието през средните векове. До този момент Средновековието е период на значителен социален, политически и икономически растеж. Поддържан е от стабилността и целостта …

Глад, чума и война – Европа през Късното Средновековие (1 част) Read More »