взаимоотношения

Липсващият баща

липсващият баща

Причините едно дете да израсне само с майка си могат да бъдат много. Понякога бащата просто не знае, че има дете. Или пък не го интересува. Друг път майката не му разрешава достъп като форма на наказание за предишно поведение. Има случаи, когато млади жени, притеснени от „тиктакането на часовника“ напълно съзнателно „си избират донор“ …

Липсващият баща Read More »

Толерантността – дискусията в „Какво да кажем за…“ по радио 3:16

толерантността

Толерантността или… какво означава „толераст“? Нова, специално измислена дума, в която сме вложили цялото си презрение към късогледите, отстъпчиви европейци. Покрай нахълтването на исляма в Европа толерантността от хуманна ценност и висша добродетел срина имиджа си до синоним на малодушие, мекушавост, безпринципност и дори липса на морал. Вече не се възхищаваме така безрезервно на търпимостта …

Толерантността – дискусията в „Какво да кажем за…“ по радио 3:16 Read More »

Модел на мислене – Каквито са мислите ти, такъв си и ти!

Каквито са мислите ти, такъв си и ти! Християнският модел на мислене е компактна амалгама от един глагол и седем прилагателни, твърди апостол Павел: „Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте“ (Филипяни …

Модел на мислене – Каквито са мислите ти, такъв си и ти! Read More »