Завист – да страдаш, когато другите са щастливи

Аристотел някога е казал, че завистта е „мъката, причинена от благосъстоянието на други“. И други философи са търсили съвършената дефиниция за завист. И според всички тях, тя е нещо зло, дори пагубно. Дори е включена в списъка със „смъртните грехове“. Може би, защото е една от Десетте заповеди, макар и последната: „Не пожелавай нищо, което […]

Завист – да страдаш, когато другите са щастливи Read More »