Тайната сила на съдията

Времето е диво. Жестоко. Безпросветно време на безчинства и хаос. Неслучайно го наричат Еврейското средновековие – времето на Съдиите.

7 трудни години

Тежки времена. Дръзки противници. Не просто убиват и грабят, но унищожават икономиката, прехраната. Обричат оцелелите на глад. Всяко време си има своята жестокост.

Източните племена са напаст. Опънали са палатките си върху самите ниви. Дошли са с добитък и безчет камили. Те нанасят най-голямата щета – изяждат всичко и трамбоват земята, така че тя става трудно за работа. И това продължава 7 трудни години.

Кой е той?

Той е обикновен човек от семейство без влияние – малко и незначително. Най-малкият от своите братя. Значи, няма никаква идея за мисия и за значимост. В онзи свят големите братя имат двоен дял от съдбата и богатството. Затова самочувствието му е такова – аз съм никой и нищо не зависи от мен.

Какво прави малкият човек?

Занимава се с конспирация. Трябва да работи бързо и тайно. Чука жито в лин, за да го скрие от нашествениците. Прехраната на семейството. Това ли иска да прави? Разбира се, че не!

Мечти?
Не са за това време. Просто целият потенциал отива за оцеляване.
Не сме устроени да живеем в този режим, нали? Това ни тежи. Да правиш не това, което искаш, а това, което се налага. За да оцелееш! Но когато това става ден след ден 7 дълги години се случва едно от най-страшните неща в живота – загубата на надежда.

Предизвикателство

Можем да се досетим за настроението на малкия човек, който трябва да се крие, за да свърши нещо толкова обикновено. Вероятно се страхува, че някой може да дойде и да му вземе всичко. И точно в този момент, когато Гедеон е изплашен и притеснен се случва нещо неочаквано: среща с ангел