В началото Бог – въведение в библейската книга Битие

Книгата Битие – първата книга в Библията – е ключова основа на християнската вяра. Тя ни представя множество интересни теми, важни за връзката ни с Бога. Ако тази книга не съществуваше, множество въпроси за живота и за Бога щяха да останат без отговор.

въведение в книгата Битие

Отговори обаче има и те са в книгата Битие. С помощта на преподавателя по Петокнижие, пастор Атанас Стоянов, ще направим кратко въведение и обзор на книгата.

Темата от поредицата „Книгата с книгите“ ни представя отговори на следните въпроси:

  • Кое свързва първите пет книги на Библията в едно?
  • Защо книгата е наречена Битие?
  • Кой е написал книгата?
  • Какво е нейното послание?

Отговори на тези и други въпроси – в предаването „Теологос“ по Радио 3:16.