Въпросите за страданието– въведение в библейската книга Йов

Изучава се в училище като образец на древната библейска литература. Спада към поетичните книги на Библията, в категорията на книгите на мъдростта. Засяга въпроси, които са актуални и днес, след хиляди години време, изтекло в канала на историята. Тези въпроси за страданието и смисъла, които събуждат едно голямо „защо?“ у нас, са като парещи въглени върху нежната и чувствителна повърхност на човешкото съзнание.

Книгата Йов – литературен образец

Книгата е различна от другата библейска литература, защото съдържа някои уникални изразни средства. Въпреки това поетичният стил е познат и характерен за библейската поезия със своите паралелни линии на стиха.
Въведителните глави открехват завесата на невидимия свят, който разкрива защо Бог допуска сатана да нанася болка и бъркотия в живота на един предан вярващ човек. След това следват поредица от диалози и монолози, в които човешката логика се опитва да обясни необяснимото, докато накрая Бог не взима думата. Неговото Могъщество е отговорът на много въпроси, които са зададени до този момент. А Бог го разкрива също със серия от десетки въпроси.

когато страдаме

Защо на добрите хора се случват лоши неща?

Въпросът „защо“ е стар като греха. Отговорът, даден на Йов, може да не ни задоволява, но примерът на Йов е много категоричен. Макар и измъчван отначало със същите въпроси като нас, доверието му е непоклатимо докрай. Милиони страдалци са били подкрепени от силата на вярата му и думите:
„Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име.“ (Йов 1:21)
„Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам.“ (Йов 13:15)
Болката неизбежно засяга всеки от нас. Страданието е неизбежно в този живот. Какво ще бъде твоето отношение, когато изпитанията дойдат? Ще се довериш ли на Бога, когато нямаш отговора?
Вместо да питаме – „Къде е Бог, когато страдаме?“ – по-важният въпрос е: Къде е нашето доверие в Бога, когато страдаме? Доверяваме ли Му се, макар да не разбираме ситуацията, в която се намираме?
Д-р Емил Гаджалов прави кратко въведение на книгата Йов в предаването от поредицата „Книгата с книгите“.