Яви се благодат – библейско послание от п-р Стоян Петров

Когато човек работи усърдно своята професия и получава справедливо заплащане за отработеното време, това е заплата. Когато човек се съревновава на състезание с опоненти и получи трофей за представянето си, това е награда. Когато човек е награден за високи постижения или дългогодишна служба, това е награда. Но когато човек не е в състояние да изкарва заплата, не може да спечели никаква награда и не заслужава признание – но все пак получи такъв дар – това е подходящата картина, която описва Божието незаслужено благоволение. Това имаме предвид, когато говорим за благодат.

Благодат – важната тема на Библията

Това е често срещано понятие в Писанията. Особено в писмата на апостол Павел. Павел може да говори по темата от личен опит и той го прави постоянно. Силното му лично преживяване и убеждение представя картината за промяната, която може да настъпи и в нашия живот. Какво точно представлява тя?

По този въпрос ще чуем кратката библейска вест на п-р Стоян Петров, който подобно на Павел може да сподели и своя личен опит с тази благодат, която се яви на всички.