За глупавия и умния – въведение в библейската книга 3 Царе

С основания можем да кажем, че глупостта човешка не познава граници. Много често това, което започва добре, може да бъде опропастено от ужасяващите решения на хората. Прекрасните заложби на даден човек, мога да се обърнат на разруха не само за неговия живот, но много често и за живота на неговите потомци. Подобна трагична история е описана добре в Библията в Трета книга на царете (3 Царе).

Трета книга на царете

Соломон и неговото наследство

Соломон е познат като най-умния човек на земята, поне за своето време. Знаем още, че е бил и най-богатия. Получил е благословение от Бога във всички области на живота си. Но въпреки това, наследството, което трябва да остави на потомците си се разпилява. И то благодарение на неговата невярност към Бога в по-късните години на живота си. Започва да разчита на богатството си, военната си мощ и политическите съюзи, вместо на Бога, който му дава всички благословения. Последиците за неговите потомци и царството му са ужасни. 

Подобно на 1 и 2 Царе, 3 Царе и нейното продължение, наричано 4 Царе, са една книга, която е разделена условно на 2 части за удобство. 3 Царе продължава разказа с последните дни на Давид и наследяването на неговия трон от сина му, Соломон. С ръководено от Бога мъдро управление в началото, постепенно в късните години на живота му нещата се променят. И след неговата смърт царството му е разделено на две с различни царе, чиито истории са описани за нас.

Поуките от трета книга на царете

Историите на тези еврейски царе предават уроци и духовни истини чрез докладваните събития. Читателят ще забележи укора отправен към повечето от тях. Оценките, които им се дават са свързани с верността им към завета на Бога, сключен с тях и народа. Бог говори на тези царе чрез пророците, които издига, за да отправят вести към тях и народа. Но тези вести и поуките от историята на живота им продължават да говорят и на нас днес.

Има ли директни заповеди на Бога, които и ние днес пренебрегваме подобно на героите от 3 Царе? Има ли благословения от Бога в живота ни, за които вместо да благодарим, считаме за единствения източник за сила и опора?

Историкът Апостол Стаматов представя кратко въведение на книгата 3 Царе в поредното предаване от поредицата „Книгата с книгите“ по радио 3:16.