Затворът на съмнението

Какво стои между вярата и липсата на вяра? Кое ни превръща в несигурни и объркани личности? Как да вземеш добри решения, когато се колебаеш между две или повече мнения и възможности? 

Съмнението може да парализира човека. Но по-страшното от това е да загубиш щастието и чувството за пълноценност на съществуването си. И за него може да бъде обвинено съмнението. В действителност виновни за него сме си самите ние.

Затворът на съмнението

Библейски анализ на съмнението

Знаете ли, че един от най-великите хора, раждани от жена, е бил затворник на съмнението? Когато разгледаме един епизод от неговия живот, можем да научим много за себе си и нашето съмнение. Кои са основните причини за него? Как можем да го преодолеем? Какъв отговор дава Библията и Исус относно терзанията на този велик човек и относно въпросите в нас? Анализът на тези въпроси и библейския текст ще ни помогне да разберем какво е щастието и какво е предупреждението, което може да те предпази от това да го изгубиш заради недоверието.

Слушайте предаването „Библейски послания“, за да разберете повече по тази тема, с помощта на Библията и пастор Борислав Йорданов.