Животът отново е хубав

Какво емоционално влакче на ужасите!

…Исус е разпънат на кръст, най-позорната и мъчителна форма на смъртно наказание, прилагана от Римската империя. Те прекарват една емоционално съкрушителна събота. След това научават за възкресението Му – една празна гробница, въпреки римските стражи, на които е възложено да я пазят. Възкресеният Христос се появява сред тях и изчезва по Своя воля.

Нещата се успокояват, докато прекарват 40 дни, наслаждавайки се отново на присъствието на своя Господ. Събират се пак в Галилея – до езерото Генисарет – и прекарват една приятна закуска, приготвена от Исус, край лагерния огън. Сега е четвъртък и те стоят с Него на Елеонския хълм, недалеч от Витания – градът, където живеят Мария, Марта и Лазар. Това е едно от любимите места на Исус за отдих, особено тази част, позната като Гетсимания.

Животът отново е хубав. Съществуването се е върнало към нормалния си ход.