Знамението на коронавируса – библейско послание от п-р Емил Гаджалов

На различни места в интернет може да срещнете следната илюстрация:

Ако си представим, че сме родени през 1900 година, тогава като подарък за 14-я ни рожден ден избухне Първата световна война. Ще бъдем съвременници на това как за 4 години загиват 11 милиона души, а още 20 милиона са ранени и осакатени. Но това не е всичко, защото за подарък на 18-я ни рожден ден ще избухне епидемията, наричана „Испански грип“, която за две години отнема живота на 17 милиона души (някои ги изчисляват на 50 милиона).

Тъкмо сме се порадвали на младостта си и тогава за 29-я ни рожден ден избухва Голямата депресия. Безработицата достига 40%, а световния брутен вътрешен продукт пада с 1/3. Кризата продължава докато празнуваме 33-я си рожден ден, но за подарък получаваме Хитлер на власт в Германия, който започва Втората световна война, когато сме на 39 години. Докато навършим 45, още 70-80 милиона души са заличени от лицето на земята в резултат на войната. А ние получаваме за подарък за рождения си ден окупацията на България от диктатурата на комунистите, която продължава през останалите 45 години от живота ни.

Събития, които са знамения

Един младеж, роден през 1990, може да си мисли, че животът му е труден, но ако погледне в миналото, ще разбере, че той никога не е бил лесен на тази земя. Във всяко време се случват събития, които могат да ни научат на важни неща.

Библията описва много от тези събития като знамения, чрез които Бог ни показва нещо. И днес целият свят е в кризата на една пандемия. Може ли тя да бъде знамение за нас и да ни научи на нещо? Какво е то? Ще чуем от краткото библейско послание на п-р Емил Гаджалов.