Библия

Кой е Исус? – библейско послание от п-р Петър Кузев

Въпросът „Кой е Исус Христос?“ не е просто исторически. Историците са спорели и продължават да спорят относно идентичността на Исус. Но фактите са красноречиви. Историческите документи и свидетелства потвърждават много повече съществуването и божествените претенции на Исус, отколкото много други исторически личности, в чието реално съществуване никой не се съмнява. Но макар фактите да са …

Кой е Исус? – библейско послание от п-р Петър Кузев Read More »

Отвъд смъртта – библейско послание от п-р Румен Матрачийски

Песните на Библията са псалми. Съдържат палитра от емоции. И много мъдрост за всички ситуации в живота. Дори за смъртта. Най-вече за смъртта. Защото какво има отвъд? Въпрос с повишена трудност, на който може да отговори само информиран с темата. А има ли такъв? Смъртта е неизвестна. Тя е неизвестното пред нас. Библията говори Благодарение …

Отвъд смъртта – библейско послание от п-р Румен Матрачийски Read More »

Росица и нейният Лекар-Спасител

Исус се връща от визитата при езичниците. Лодката Му е още в морето, а народът се стича да го посрещне. Един баща се изтръгва от тълпата и се хвърля в краката Му. Детето ми умира. Моля те, ела и положи ръцете си върху нея, за да оздравее и да живее! Баща спешно търси лекар Това …

Росица и нейният Лекар-Спасител Read More »