Библия

Книга на книгите

Дейвид Ливингстън е сред най-известните лекари-мисионери в Африка. Множество градове и университети по света носят неговото име. Когато започва своята обиколка из Черния континент през 1852, той има 73 книги, които заедно тежат към 180 килограма. След като изминава повече от 400 км, се налага да изхвърли някои от книгите, защото не е възможно да ги пренася през джунглата. Продължава да изоставя книги, докато се придвижва по своя маршрут. Накрая библиотеката му се свива само до една книга – Библията.

Вероятно всеки има любима книга, а мнозина – повече от една. Всички класации обаче представят Библията като фаворит, който няма конкуренция. Ако някой не е съгласен с тази констатация, може да провери сам като ѝ обърне специално внимание.

Много повече от книга

Не само рекордите, в които попада Библията, я издигат над останалите книги. Най-важното за нея е, че тя променя живота. Милиони хора от всички времена свидетелстват, че тази книга ги е спасила от какви ли не беди – от алкохолизъм, през депресия, до семейни проблеми и тежки загуби на близки. Как можем да обясним това? Отговорът се съдържа в произхода на Библията. Тя не е обикновена книга с обикновен автор. В нея са разкрити идеите, мислите, плановете и целите на Великия Бог, Създателя на всичко. Тези планове касаят нашия живот и бъдещето на света. Макар че Библията е писана от множество хора, тя има един единствен Автор, който е направлявал написването на Своята книга. Чрез нея желае да влезе в близък контакт с всеки човек и да му разкрие нещо изключително.

В настоящото предаване от поредицата „Библейски курс“ ще имате възможност да научите повече по тази тема и по други въпроси, свързани с Книгата на книгите. Пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов ще ви запознаят със значението на Библията за успеха в нашия живот.
Ще ви насочат как благодарение на нея можете да го постигнете и вие, за да стоите на здрава и сигурна основа в несигурния свят, в който живеем. 

Религия срещу вяра

Исус Христос и християнството – първи епизод от поредицата „Библейски курс“

В християнско училище преподавател обяснява на деца от първи клас какво е християнин. С подходящи примери и подробности описва високите стандарти и безупречно поведение и отношение на християнина към другите хора и към Бога. Когато приключва своето изложение, едно от децата вдига ръка и задава въпроса: „Господине, а ние виждали ли сме християнин?“

Логичен въпрос, който трябва да предизвика не само усмивки, заради откровената детската неподправеност. Този въпрос е провокация за размисъл и към нас самите. Като имаме предвид, че живеем в държава, в която над 80% от хората се считат за християни, дали се случва често да се срещнем с истински такива? А дали ако погледнем в огледалото ще видим там такъв?

Християнството, вярата и последиците

Ако трябва точно да опишем един християнин и възможно най-кратко, то описанието ни ще бъде свързано с неговата вяра в Исус Христос. Смисълът и същността на цялото християнство са неразделно свързани с тази личност и взаимоотношението с нея. Макар че днес се гледа на християнството като на една от поредните религии в света, това не е правилна представа.

Християнската вяра се различава. Разбира се, правим уточнението, че не всички християнски църкви и не всички християни разбират и демонстрират това различие. Затова християнството логично губи своята роля в обществото и отстъпва позициите си пред материализма и атеизма. Това е голяма загуба, защото последиците са сериозни. Виждаме ги да простират от тежка корупция в управлението на държавата, чак до влошеното възпитание на децата в семействата и училищата. С липсата на християнска вяра в едно общество, деградацията и проблемите в него стават очевидни.

От друга страна, в онези общности, където християнската вяра е начин на живот, всеки може да забележи разликата. Този, който живее според принципите на християнството, описани в Библията, се отличава ярко. Неговото поведение и отношение с другите не може да не предизвика удивление.

Кои са конкретните причини за това? Ще имате възможност да ги научите, заедно с още много други неща в поредицата „Библейски курс“. Тя е представена по един увлекателен начин от пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов. Слушайте първия епизод от нея, който разглежда темата за Исус Христос и християнството.