Tel 032 633 533

Тройната ангелска вест – библейско послание от пастор Васил Георгиев

Послание, предупреждение, благовестие, пророчество, извънредна и шокираща новина – какво означава понятието „Тройната ангелска вест“? Теолози изучават още от средата на 19 век и разплитат малко по малко тайната, която Бог желае да съобщи…

Виж целия текст