Tel 032 633 533

Десетте „не“ на проф. Гипенрейтер

Ако не сте чували името Юлия Гипенрейтер, непременно се поинтересувайте от него. Защото от нея ще научите изключително ценни неща за възпитанието на децата. Тя е професор в Московския държавен университет, учен и педагог,…

Виж целия текст

Принцесата на татко – интервю с Румяна Каменска-Донкова

Руми е свежа като репичка. Дребна, с детинско лице и усмихнато изражение. Очите ѝ постоянно се смеят. Изглежда чиста и спретната, сякаш току-що цялата е изпрана и изгладена. Носи дрехи в класически цветове. Сама…

Виж целия текст