Благотворителността в миналото и днес

Интервю с Маргарита Магерова – историк с 20-годишен стаж

След пандемии светът никога не е същият! Разместват се всички пластове на живота – обществени, икономически и духовни. Но промените не са само негативни. Времето на кризата вади и най-доброто у човека. Медицината прави своите революционни открития. А лекарите стават героите на деня. 

И в миналото и сега човешкият ресурс се оказва най-големият капитал!

Интервю за радио 3:16 и Hope Channel Bulgaria в предаването „На фокус“ – Време за криза или време за добро

Интервю с Маргарита Магерова