Tel 032 633 533

Човекът – мярка за всички неща?

Още преди няколко хиляди години гърците забелязват, че пропорциите на човешкото тяло са съвършени. Обвързват красотата с математиката и създават такова изкуство и архитектура, че до днес всички се учат от тях. Именно те…

Виж целия текст

Любовта е за глупаци?

Любовта е за глупаци. Тя не е най-прагматичното „нещо“. Може да те разори, разболее, подлуди, направи нещастен. И все пак не можем лесно да се откажем от нея. „Любовта е опиат“ – от най-силните.…

Виж целия текст

Аз-концепцията – Ето ме!

Един професор по психология за християнството, което работи! Емпатията, грижата, състраданието, благодарността и параметрите на добрия живот! Професор Стаматов изследва „обекти“ - общи за моралната психология и Библията. Тя винаги му е била ориентир.…

Виж целия текст