Не, Бог не е мъртъв

Исус Христос и Бог – четвърти епизод на поредицата „Библейски курс“

Алберт Айнщайн е написал следното в една от книгите си:
„Виждам модел, но моето въображение не може да обрисува създателя на този модел. Виждам часовник, но не мога да си представя създателя на часовника. Човешкият ум е неспособен да схване четирите измерения, тогава как може да схване Бог, пред когото хиляди години и хиляди измерения са като едно?“ (Космическа религия, 1931)

Множество велики умове като този имат вяра в Бога. Те признават факта – космосът и природният свят е сложен механизъм, по-сложен дори от часовник. Ако е странно да вярваме, че един часовник може да възникне случайно, колко по-странно е да считаме, че удивителната хармония и ред във вселената са възникнали от само себе си?

Вяра в Бога чрез Библията

Библията представя невероятни указания за съществуването на Интелигентен Създател, който е устроил и поддържа всичко. Но не само това. Той се грижи лично за живота и благополучието на всеки от нас. Ако му позволим, способен е да преобрази живота и на най-безнадеждния случай. Това е потвърдено в живота на милиони хора, през всички векове, по целия свят.

В Библията е даден силен аргумент, за да имаме вяра в Бога. Библейските предсказания и пророчества, които са се изпълнили с математическа точност ни дават увереност. Бог желае да му се доверим и затова ни разкрива предварително своя план в историята. И когато виждаме изпълнението му пред очите си, нашата вяра в Бога укрепва.

Въплътеният Бог

Библията ни открива още, че Бог е станал човек и е живял между нас като реална историческа личност. Фактите от историята за живота и учението на Исус Христос са силен аргумент за християнската вяра. Имаме повече основания за съмнения в съществуването на множество велики личности на древността, отколкото да се съмняваме в историческия Исус. Но приемем ли неговото реално съществуване, неизбежно сме на крачка от това да приемем истината на ученията му, както са описани в Библията. 

Повече за основанията ни за християнската вяра в Бога ще научите в новия епизод от поредицата „Библейски курс“ по Радио 3:16 с водещите
п-р Петър Кузев и п-р Борислав Йорданов.