Дарения чрез банков превод

Титуляр на сметката: СЦАСД
Банков клон: Банка ДСК – София, клон 2, ул. „Калоян“ 1
IBAN: BG25STSA93000021696794
BIC: STSABGSF
Основанието за превода: Дарение за AWR България