Агресията (не) е нещо нормално

Според речника, агресията е „нанасяне вреда и/или болка“. На себе си или на друг. Но ако автоагресията (агресията срещу себе си) е симптом на психично заболяване, агресията срещу другите се счита за част от „нормалния“ живот. И едва когато доведе до нараняване или не дай Боже смърт, тогава се възприема като сериозен проблем. Агресивни сме […]

Агресията (не) е нещо нормално Read More »