Авраам и изкушението на очевидността

Ако се замислиш, вярата е парадокс. „А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме“ (Евреи 11:1, Верен 2002). Идеята за живот отвъд очевидността е фундаментална за библейските истории. Ето например Адам и Ева се сблъскват именно с този проблем. Те падат, защото… Очевидно забраненият плод е […]

Авраам и изкушението на очевидността Read More »