Уроците на Одид – забравения пророк

А там имаше един Господен пророк на име Одид; той излезе да посрещне войската, която идваше в Самария, и им каза: Ето, понеже Господ, Бог на бащите ви, се разгневи на Юдея, ги предаде в ръката ви; и вие ги убихте с ярост, която стигна до небето. 2Летописи 28:9 Пророкът – вечната черна станция на […]

Уроците на Одид – забравения пророк Read More »