Истинският свят е наопаки

„Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне“. Исус започва да говори странни неща. Точно когато приятелите Му решават, че е дошъл момента за политическа кариера. Когато виждат ресурса Му, който стига до небето – небесни сили, провизии и потвърждения […]

Истинският свят е наопаки Read More »