Страховете на самотния мъж

Възрастта за създаване на семейство и раждане на първо дете се качва все повече. В момента в България средната възраст, на която жените раждат първото си дете, е 27 години. Преди 50 години е била 21. Причините за това най-често са икономически (хората не бързат да създават семейство, преди да са сигурни, че ще се […]

Страховете на самотния мъж Read More »