Парадоксът на суеверието

Що е суеверие? Според тълковния речник, това е „вяра всуе“, т.е. „празна вяра“ или „вяра в недействителни закономерности“. Парадоксът на суеверието е в това, че то няма абсолютно никаква научна обосновка, никаква логика, но в същото време „е вярно“. Невярващи хора, скептици и дори циници, с неохота признават, че „има нещо“. Защо иначе с катастрофирали […]

Парадоксът на суеверието Read More »