Учебник по всичкология

Исус Христос и изучаването на Библията – трети епизод на поредицата „Библейски курс“

Репортер от българска медия взема интервюта от хора на улицата като ги разпитва за Библията. Познават ли тази книга? Имат ли я у дома? Четат ли я? Журналистът получава различни отговори, но един от събеседниците прави силно впечатление със своя отговор: Не само, че чета Библията. Аз я изучавам.

Тази свята книга ни е дадена не само да я четем. Ние сме призовани да я изучаваме като учебник. Но за разлика от всеки друг учебник, Свещеното Писание е приложимо във всяка област на живота ни. С основание може да бъде наречено „Учебник по всичкология“. Неговата практичност е уникална. Само че това крие своите изисквания към всеки, който иска да се възползва от него.

Изследване на Писанието

Апостол Павел ни уверява, че „всичкото Писание е… полезно“ (2Тимотей 3:16). Но то е такова, най-вече когато се изучава. Разбира се, Библията съдържа и много увлекателни истории и идеи, които са допринесли за създаването на много филми и написването на неизброимо множество книги. Затова ще бъде интересно четиво за всеки, които отвори страниците ѝ. Но истинска полза ще намери само онзи, който търси, за да открие скъпоценните съкровища в нея. 

Можем да използваме сравнението между пеперудата и пчелата. И двете се хранят от нектара на цветята. Но богатството на меда е при онзи, който се труди неуморно, за да го събира. И когато настъпи трудното време на зимата, той има изобилие в дома си. Изобилието на Библията ще бъде за онзи, който я изучава старателно. 

Как можем да правим това и как Исус ще ни помогне? Слушайте в трети епизод от поредицата „Библейски курс“ по Радио 3:16. Пасторите Петър Кузев и Борислав Йорданов ще споделят с вас няколко практични съвети за изучаването на този учебник за живота.