Защо някои църкви умират?

Кой е Майкъл Симпсън?

Той е мултикултурен. Изглежда усмихнат дори когато е сериозен. Винаги е бил сред много хора. Първо във фермата на дядо си, после в модния бранш и накрая като човек, който говори един език с младите.

Майк - човек на хората

Защо някои църкви умират?

Майкъл Симпсън: Църквата сама по себе си е била много витална, изпълнена с живот. Всичко се е случвало във църквата, заради църквата, заедно с църквата. Образователната система е била органично свързана с църквата; благотворителността, грижата за нуждаещите се – също. Днес тези дейности се изпълняват от държавата. Църквите все повече и повече се откъсват от реалното общество. Изолират се, не изпълняват предназначението, за което са създадени. Нямат социални проекти. Никой дори няма представа, че са там! В края такива църкви неминуемо загиват.

Някои църкви умират - защо?

Ако нямаш визия, фалираш!

Майкъл: Няма значение дали говорим за отделен човек, за бизнес компания или за църковна организация – изгубим ли от поглед целта, накрая губим и желание за живот. Когато един човек изгуби смисъл, се самоубива. Ако една бизнес компания не гони никаква цел, накрая фалира. Когато една църква изгуби от поглед мисията си, губи членовете си, губи мястото и влиянието си в обществото. И умира. Затова въпросът за мисията е важен. Всеки трябва да се запита:

Защо съм тук? Какво правя тук? Каква е моята роля? Какво трябва да правя?
Спрем ли да си задаваме тези въпроси, сме в голяма беда.

Всеки има нужда да бъде чут

Майкъл: Нашето общество много обича етикетите. Но когато отлепиш етикета и стигнеш до сърцевината на човека, независимо дали той е постмодерен, постмилениален или постхристиянски, там вътре са просто нуждите му. Най-голямата нужда на модерното общество е от състрадание, от любов, от това да показваме, че ни пука. Не от осъждане. Трябва да живеем така, че хората да виждат, че има абсолютни стандарти, и че те също могат да ги имат, стига да пожелаят.