Човекът – мярка за всички неща?

Още преди няколко хиляди години гърците забелязват, че пропорциите на човешкото тяло са съвършени. Обвързват красотата с математиката и създават такова изкуство и архитектура, че до днес всички се учат от тях. Именно те формулират крилатата фраза „Човекът – мярка за всички неща“. Тоест, ако искаш да създадеш нещо наистина качествено, красиво и съвършено, го направи по мерките на човека.

Човекът – мярка за всички неща?
Човекът – мярка за всички неща?

Днес тяхната естетическо-математическа мъдрост е напуснала пределите на чисто физическото и е разширила значението си до вселенски размери. Днес човекът е мярка за ВСИЧКО. Буквално. Мярка за добро и зло. За правилно и неправилно. За красиво и грозно. За приятно и неприятно. За полезно и вредно. Човек се изписва с главно „Ч“, звучи гордо (поне, според Максим Горки) и Негово Величество Човекът вече е върховният арбитър на Вселената. 

Откъде тръгва тази пътечка и докъде води? 
Може би, тръгва оттам, че вече хилядолетия наред човекът отчаяно се мъчи да извади Бог от уравнението. Мисълта да бъдеш над всичко и всички е изключително съблазнителна. Да бъдеш свободен и да не отговаряш пред никого. 
И може би, води до изпълзяване на светло на всички ужасни и зли демони, скрити дълбоко вътре в нас. 

Ако човекът стане мярка за всички неща…

Това мислене отрича злото. Отрича старомодното понятие „грях“. Опитва се да внуши, че човекът е добър и мъдър по природа, и няма нужда да бъде контролиран отвън. Помните ли „Повелителят на мухите“? Великолепна притча за закодираното в гените ни зло. Оставен сам на себе си, човекът неизбежно, рано или късно, сътворява зло. И ако бъде поставен като мярка за всичко…

За вярващите хора светът е много по-просто устроен – Бог е над мен, аз съм под Него. Той е Господарят, аз съм Неговото дете. Реда го определя Той, аз избирам дали да го спазвам или не. Не го създавам аз! 

Как да изберем за себе си? Може би, според резултатите? Може би, като напрегнем въображението си докрай и си зададем два въпроса: 

„Как би изглеждал светът, ако човекът наистина стане мярка за всички неща?“ 
и 
„Как би изглеждал светът, ако човекът се откаже да бъде мярка за всички неща и приеме мерките на Бога?“