Необходимият баща – библейско послание от пастор Георги Кертиков относно бащинството

„ Няма никой вкъщи!“ Вероятно някои от по-възрастните си спомнят този чехословашки сериал от предаването „Лека нощ деца“ преди години. Неговото заглавие е поразяващо точно описание на един от сериозните проблеми на съвременното общество и семейство. Отсъствието на адекватен родител и по-специално на бащата в семейството е като епидемия. Затова е важно да не навеждаме смутено глави, но да говорим открито за това предизвикателство пред бащинството.

бащата в семейството

Бащата в семейството

Множество проучвания установяват връзката между отсъствието на необходимият баща и емоционалните рани и белези, които хората носят през целия си живот. Децата са особено уязвима група в обществото и ако не се обърне внимание на техните специални нужди, особено относно бащата в семейството, последиците са очевидни и дълготрайни с поколения напред. 

Не само самотното родителство е тежко изпитание за емоционалното и духовно здраве на децата, но отсъствието на адекватно бащинство също нанася, дори по-сериозни поражения. Това е причината пастор Георги Кертиков да отдели време, за да се занимае с тази тема за бащата в семейството. Не само като баща на две (вече пораснали) деца, но и като човек и педагог, който е загрижен за този тежък съвременен проблем. Слушайте в предаването „Библейски послания“ неговите впечатления и идеи по въпроса и връзката, която прави с образеца за бащинството в Библията.

Георги Кертиков е служител на църквата в град Шумен. Завършил е бакалавърска степен по Специална педагогика в Шуменския университет, магистратура по Педагогическо и психологическо консултиране в Тракийския университет в Стара Загора и магистратура по теология в Софийския университет.