Политическа коректност и/или честност?

Абсурдите на политическата коректност

От речника ни изчезнаха думи, а други промениха общественото си звучене. Например, вече почти няма да чуем по медиите думата „негър“. Защо? Защото е политически некоректна. Тя си е абсолютно обикновена дума, навлязла в българския през френски и испански, и означава „черен“. Това е думата за чернокож човек, която българите употребяват от памтивека. Бабите ни правят много вкусен сладкиш „негърче“, бащата на Пипи Дългото Чорапче е „негърски крал“ и в книгите на Жул Верн е пълно с негри. Днес, обаче, почти не смеем да произнесем думата негър. Защото благодарение на американската робовладелска система през XIX век, тя е станала символ на унижението и робството, „нигър“ е презрителното наименование, с което белите там наричат всеки черен човек. И в старанието си да заличат тази срамна страница от своята история, американците престават да я употребяват; заместват я с всякакви синоними – „чернокож“, „афро-американец“ и така нататък. Постепенно тя напуска английския език въобще, а оттам и доста други езици. 

Политически некоректно е да твърдиш, че Библията и християнството порицават хомосексуализма. Въпреки че е абсолютно вярно. Проповед от нечий църковен амвон върху такива текстове се счита за език на омраза. 

Политически некоректно е да обвиниш човек, принадлежащ към някакво малцинство в престъпление, независимо, че той може наистина да го е извършил. Това е обида и дискриминация.

политическа коректност

Ползите от политическата коректност

И все пак, никой нормален добър човек, не обижда чернокожите, само защото са черни. Или хомосексуалиста за това, че е хомосексуалист. Никой истински лекар не би отказал да помогне на болен, независимо от расата, религията или сексуалната му ориентация. Убедени сме, че всяко човешко същество има достойнство и заслужава еднакво добро отношение. Къде, тогава, минава границата между политическата коректност и искреността? Как да бъдем политически коректни, без да лъжем? Изобщо, трябва ли да бъдем политически коректни или това е някаква измислена категория, вредна за нормалните отношения? 

Какво да кажем за… политическата коректност и честността?