Славейковата Библия и нашият духовен код

Историята на Славейковата Библия е много интересна и малко позната. И дори научните разработки са недостатъчни, за да осветят целия процес.

Евангелието по пазари и панаири

По инициатива на Британското и чуждестранно библейско дружество се търсят хора, които да направят превод на Библията на говорим език. Работата боксува, защото малко българи владеят старогръцки, а староеврейски – нито един. Накрая се свързват с Неофит Рилски, който превежда Новия Завет. Той се харчи като топъл хляб по пазари и панаири.

Това е много интересно. Ако днес отидете на пазар, едва ще видите сергия с Библии. Има ги в книжарниците, но са от по-залежалата стока. А тогава търсенето е голямо. Според мен, причините са две:
– духовният интерес на българите към християнството;
– интересът към литературата на достъпен език.

Изгубени в превода

Кое е сложността в превода на Библията? Не е ли това просто превод на една дебела книга? Защо именно този превод се смята за достижение на преводната литература през Възраждането?

Преводът на Библията е сложен поради няколко причини. Първо, обемът е голям. Второ, борави се с 2 древни мъртви езика – староеврейски и старогръцки. А също Библията има едни духовни дълбочини, които преводачът трябва да схване. Механичният превод не му върши работа, той трябва да се потопи в светогледа. Освен това в България по онова време са недостъпни материалите, които изисква подобна задача. Университетите на Западна Европа са далече, а там има подходяща литература и преписи. Днес има преводи с вариации на смисъла, специални издания за преводачи. А тогава няма компютри и техника. Само тежък умствен труд.
Затова преводачите си разпределят работата. Един превежда основния текст, други четат и редактират. Налага се да пътуват и да пращат материали по пощата. Логистиката на процеса е сложна и работата отнема цели десетилетия.

„Преводи“ в модерни формати

Разкажи за CODEXODUS – мобилната стая на загадките. Не мислиш ли, че това е чиста авантюра? Как се съчетава подобна история със забавление от рода на така модерните escape стаи?

За стая на загадките чух от децата си. Влизаш някъде, разрешаваш загадки и си прекарваш яко.
Минах през една такава стая и разбрах защо е вълнуващо. Потапяш се в измислена приказка или в сюжет с историческа нишка. Дадох си сметка, че историята на Библията и нейните преводи могат да бъдат контекстуализирани в нещо подобно. И се получава уникално. Възможността да преживееш приключение и да се докоснеш до история с хилядагодишна традиция, която на практика е променила света.