Емпатия на теория и на практика

Думата „емпатия“ е сравнително нова в речника ни – от началото на ХХ век. Нейни по-често употребявани синоними са „съчувствие“ и „състрадание“. Но емпатията е нещо повече от това. Тя е най-напред познание – разбиране състоянието на другия, виждане на света през неговите очи, „влизане в неговите обувки“, умение да започнеш да мислиш като другия, […]

Емпатия на теория и на практика Read More »