Далеч от трудности, ако обичате!

Кое е най-голямото зло, което можем да причиним на децата си? Въпросът звучи патетично и буди асоциация с мъчения, глад, изолация и прочие. Всъщност, според психолозите, една от най-големите злини (ако не и най-голямата), която можем да причиним на децата си, е да им спестяваме трудностите в живота. Защото ние не сме програмирани да живеем […]

Далеч от трудности, ако обичате! Read More »