Валдензите – светлината свети в тъмнината

Смесването на езичество и християнство и превръщането им в римокатолическа църква предизвиква революция в християнската вяра. Това подтиква онези, които искат да запазят чистотата на истинската библейска религия, да се обединят в единна организирана система. Географски тя обхващаща Северна Италия и Югозападна Франция. Тази група е известна като валдензите. Валдензите са общност от хора, които […]

Валдензите – светлината свети в тъмнината Read More »