Уважение и тогава любов

Кое е най-важното нещо за една връзка? Ама наистина най-важното, без което тя е невъзможна?

Сигурно смятате, че ако зададете този въпрос на сто души, ще получите сто различни отговора? Защото всеки има своя „камбанария“, всеки е преживял различни разочарования по различни причини и за всеки „най-важното“ е кристализирало от собствения му опит. 

Да, от една страна е така – няма универсален отговор. Но от друга, отговорите често се повтарят. Колкото и да сме различни, все пак общото между нас е повече от различното. 

Уважение и тогава любов
Уважение и тогава любов

Уважение и пак уважение

Та… кое е най-важното за една връзка? Любовта? Химията? Близостта? Равенството? Според едно проучване, това е… уважението. Разбира се, може да се поспори. Но все пак, навежда на интересни размисли. Оказва се, че най-често капката, която прелива чашата, е липсата на уважение и зачитане.

Що е уважение? Зачитане на другия, спазване на личното пространство, приемане дори при наличието на несъгласие, не-налагане на личните критерии, не-контролиране, поемане на отговорност… Според проучването, отговорът „уважение“ е даден сто процента от жени. Очевидно, жените преживяват по-болезнено липсата му. Но в никакъв случай не са „невинни“. Липса на уважение проявяват и двата пола. 

Къде, кога и как се губи уважението?

Защото в началото на всяка връзка и двамата показват силно зачитане. Всеки се съобразява с другия, приема го, угажда му, но постепенно това избледнява, става все по-рядко и в един момент единият (или и двамата) започва да се чувства незачитан, унизен, пренебрегнат. Понякога това чувство е лъжливо, но понякога отразява много правдиво реалността. Кой е виновен? 

Невинни няма, както се казва. Виновен е както този, който не показва уважение, така и този, който позволява да не го уважават. Ако не реагирате подходящо на дори еднократна проява на неуважение, ако подминете презрителното „Я си гледай работата!“ с мълчание и дори му намерите оправдание (Абе, той/тя е ядосан, затова ми говори така. Ще му мине и всичко ще се оправи.), бъдете сигурни, че ще се повтори. И потрети. Ще се превърне в обичайно ежедневие. Репертоарът ще се обогати и неуважението ще стане част от връзката ви. 

Разбира се, важна „подробност“ е това, че наистина трябва да уважаваме човека до себе си, за да му показваме уважение. Защото ако показваме нещо, което не е вярно… е, тогава падаме в друг капан – този на лицемерието. Но това е друга тема.