Агнето на Жената – библейски послания

Сватбата на Христос – послание от пастор Милен Георгиев (втора част)

В първата част на темата беше представена важността на църквата за християните. Тя не е отживелица и затова Христос я приема за толкова важна, че я сравнява със Своя невяста.

сватбата на Христос

Във втората част акцентът на изследвания библейски пасаж е върху централната фигура в него. И това не е булката, както е прието днес да бъде на сватбите. Центърът е Христос, който заслужава нашето поклонение.

Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите.
Откровение на Йоан 19 глава

Защо Исус Христос е представен като младоженец на Своята църква на земята? Защо е представен като агне? Какво прави Исус за своята невяста? Каква връзка има радостта във всичко това? Как християните да отговорят на тази представа за Христос?

Пастор Милен Георгиев дава отговор на тези въпроси в своето библейско послание.