Жената на Агнето – библейски послания

Църквата на Христос – послание от пастор Милен Георгиев (първа част)

Откровение на Йоан 19 глава: „Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите.“

сватбата на агнето

Църквата е важна институция. Но тя за съжаление се счита за отживелица, за институция-демоде, откъсната от реалността. Какво обаче ни казва Библията за църквата на Исус Христос, особено в контекста на Второто пришествие? Как Христос вижда своята църква? Какво значение има това за нас?

Милен Георгиев е секретар на Съюза на църквите на адвентистите от седмия ден. Служил е като пастор в църквите в Мездра, Тутракан, Горна Оряховица и Севлиево. Завършил е психология в Университета във Велико Търново и теология в Софийския университет.