Ако хората пазят Божия Закон, адвокатите ще останат без работа!

Интервю с адвокат Таня Чечкова в Джобен формат

Таня мечтае да стане археолог, да „изкопава“ миналото. Но сестра й, с която са изключителни близки, задава тон за „нова песен“: Учи за адвокат! Защо не? – си казва Таня с ентусиазма на млад идеалист, който вярва, че може да направи света едно по-добро място.

Ако пазят Божият Закон

Светът на Библията

В живота на Таня има едно събитие, което по думите й не може да се сравни с нищо друго – нейното кръщение. Но пътят й сякаш винаги е бил насочен към Бога. Дядо й е човекът, който я вдъхновява. Тя е 10-годишна, когато той започва да й разкрива света на Библията. Всяка седмица двамата изследват свещените текстове. Това приключение ги прави изключително близки.

Кръщението – визия в съня

След неговата смърт Таня сънува сън. Мека светлина, присъствието на Исус и глас: „Прочети Марк, 1 глава, еди-кой-си стих“. Това е текст за кръщението, който й дава посока. Тя вече знае, че ще го направи. Но това не е емоционална бомба, нещо, което взривява живота й. Вярата по-скоро е пътуване, в което тя чувства нишката на едно нежно Присъствие, което я води все по-близо до Себе Си!

Божият Закон и Гражданското право

Таня смята, че Божият Закон заслужава цялото възхищение, с което е възпяван в древността. Гражданските закони са многобройни, разнообразни и детайлизирани, но нямат неговата пълнота. „Когато четем Божият Закон, ние разбираме каква е крайната му цел – любовта към Бога и любовта между хората. В същото време при тълкуването на човешките закони този аспект не може да бъде извлечен“. Затова, ако се спазваше Божият Закон, нашата професия би била излишна“.

Прави пътеки в „криви“ дела

За Таня вярата е коректив, защото линията между правилния начин и моралния начин е много деликатна. Тя не разчита на своята интуиция, а предпочита да се моли. Само така е сигурна, че ще следва правите пътеки в заплетените адвокатски случаи. В крайна сметка е оценила най-важното. „Човек трябва да е наистина луд, за да избере смъртта, порока и осъждането, пред вечността, благословението и живота.“