Артур Щеле за успеха и предизвикателствата пред християните

Артур Щеле

Интервю с Артур Щеле, вицепрезидент на Световната адвентна църква

Не е лесно да участваш в ръководството на адвентната църква – християнско общество от 20 милиона души, пръснати в почти всички страни по целия свят.

  • Как човек се справя с това предизвикателство?
  • Защо адвентната църква има стабилен растеж по света?
  • Кои са трудностите пред църквата, особено в развитите общества и държави?
  • Как да бъде достигнато младото поколение с добрата вест за спасението в Христос?

Отговори на тези и други въпроси ще чуете в предаването „Вярата днес“.