Модел на мислене – Каквито са мислите ти, такъв си и ти!

Християнският модел на мислене

Каквито са мислите ти, такъв си и ти!

Християнският модел на мислене е компактна амалгама от един глагол и седем прилагателни, твърди апостол Павел:

„Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте“

(Филипяни 4:8).

Християнският модел на мислене препоръчва да бъдем реалисти

Първо! Зачитай „истинното“ набляга на истинските неща от реалния живот, не на фантазмите. Разбира се, това не изключва художествената литература, киното и другите изкуства, които ползват въображението, за да стигнат до верни прозрения за живия живот. И така, бъди реалист! Вярата цени здравия разум и това е единственият начин „,да знаем, в Кого сме повярвали“. Здравомислието не е на мода, но все още върши работа в живота.

Християнският модел на мислене цени достойните неща

Второ, зачитай честното! Думата в оригиналния текст означава и нещо достойно; тя описва онова качество на живота, което предизвиква почит и уважение у другите. В светския гръцки език е била използвана за улегнали хора с изграден характер, с богат опит, с високи ценности и добродетелен живот.

Затова препоръката може да се редактира и така: Не се занимавай с глупости. Мисли солидно, без напъни за ексцентричност. И друго, някои неща са истинни, но са недостойни. По-добре е да ги игнорираш…

Християнският модел визуализира неща, които носят радост

Шесто, мисли за благодатното! Павел избира дума, свързана с идеята за нещо, което носи удоволствие на другите. Затова прави така, че доброто да съблазнява, да привлича и да се харесва на хората около теб. Но за да се получи, първо трябва да важи за теб… Опасно е да имаш само толкова религия, колкото да те направи нещастен.

Всъщност, мислите ни правят хора или ни провалят като хора. Защото „Каквито са мислите на човека, такъв е и той“. Чуйте интервюто и открийте седем практични правила на християнското мислене.