Аз-концепцията – Ето ме!

Един професор по психология за християнството, което работи!

Емпатията, грижата, състраданието, благодарността и параметрите на добрия живот! Професор Стаматов изследва „обекти“ – общи за моралната психология и Библията. Тя винаги му е била ориентир. Давала му е най-добрата перспектива – това, да се центрираш в другия. От друга страна, християнство, което набива обръчи и предлага живот в буркан – го изморява. Убеден е, че единствено центрирано в Христос, християнството работи. 

Ерихон е чудесно място за забогатяване. Най-тлъстият град в Палестина, според Йосиф Флавий. В него виреят и предприемчиви хора, и истински шмекери и изнудвачи. От тук минава и Исус. Така ставаме свидетели на срещата на най-мразения човек в града с най-популярния мъж в околността.

Аз-концепцията
Аз-концепцията

Аз-концепцията – Аз съм никой!

Закхей е богат, защото е данъчен инспектор и шеф на „Данъчното“. Но, разбираемо, без никакви приятели – считан за неблагонадежден човек, долнопробен гражданин и национален предател. За капак, е нисък на ръст. Но не просто дребен, а гном – в известен смисъл, физически уродлив. Значи, освен че е лош човек, той е и грозен. Обаче копнее да види Исус. И за всеобщо забавление – намира доста нелепо решение. Покатерва се на едно дърво – така, както е с официален костюм. Но, ако го погледнем отвътре, ще видим, че не е щастлив. Самотен е, няма близки. Целият град го мрази. А и той самият не се обича кой знае колко. 

​Професор Стаматов
Закхей се надява да види Исус отдалеч. Поведението му подсказва какво мисли за себе си. Дори не му хрумва, че може да се приближи, да се запознае, някой да го представи. Аз съм никой! С такава Аз-концепция вероятността да имаш нормално виждане за себе си е нула. 

Закхей е тотално отхвърлен. И как да има позитивна самооценка? Кой ще я изработи? Обществото няма да се задейства – то по-скоро е готово да го убие. А ниската самооценка води до отдръпване, до бягство. Ти си нежелан, ти си нищо!

Аз-концепцията – Аз съм ценен

Тогава става нещо неочаквано. Исус спира точно под дървото и се самопоканва на вечеря. Всички са шокирани, но не повече от Закхей! Как е възможно такъв почитан човек да му окаже подобна чест! Все едно му казва: Закхей, ти си ценен!

Професор Стаматов
Мога ли сам да променя своята Аз-концепция? Възможно ли е чрез ограничения и спазване на закони да променя самооценката си? Не! Само Бог може да направи подобно чудо. И в този смисъл няма какво да зяпам в себе си. От там нищо интересно няма да излезе.

А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето, отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син (Лука 19:8,9).

Едно гостуване в дома му и Закхей е преобразен. Как става това? Всеки знае колко трудно се постига промяна и в най-дребните неща. 

Професор Стаматов
Не се получава, защото сме фиксирани в нашата сила за промяна. Ако фокусът е в мен, започват въпросите: Мога ли? Имам ли сила? Как ще стане? И това вече създава проблеми. А когато оставиш Бог да свърши работата, нещата стават лесни.  

Ние сме мъртви, преди да се предадем на Бога. А един мъртвец нищо не може да направи за себе си. Затова вечният живот започва в Христос. Вечният живот не е като в исляма – шербет, девици и безкраен сексуален купон. Не, това е – както би казал Хегел – лоша безкрайност. Към едно крайно нещо добавяме друго крайно нещо, и още едно, и още едно. Някаква необозрима протяжност. Вечният живот е в Бога, извън него няма живот!