Библейски нюзфийд

предавания

Глас в Йерихон

Слепец на пътя. Като чува, че Исус минава, започва да вика: Исусе, Сине на Давид! Хората му казват да млъкне. Но той започва още по-силно да крещи.Защо не му дават да говори? Първо, винаги се намират такива социални активисти. Те неизменно застават в защита на порядките. Не му е тука мястото, господине, да викате! Не …

Глас в Йерихон Read More »

Ученикът–мечта

Група шумни жени водят своите деца при Исус. Той им се радва и ги благославя. Те се закачливи. Дърпат Го за ръкава, катерят се по коленете Му. Наоколо цари весело безгрижие и се носи детски смях. В този момент някакъв младеж се хвърля пред Исус и прекъсва пасторалната сцена със задъхан въпрос: „Как да наследя …

Ученикът–мечта Read More »

Истинският свят е наопаки

„Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне“. Исус започва да говори странни неща. Точно когато приятелите Му решават, че е дошъл момента за политическа кариера. Когато виждат ресурса Му, който стига до небето – небесни сили, провизии и потвърждения …

Истинският свят е наопаки Read More »