Баби и внучета – тази необяснима и неугасима любов

„Баба“ – това е титла! Така ще ви каже всяка горда баба. Дори една жена в зенита на зрелостта си да се стресне от мисълта, че ще става баба, в момента, в който трикилограмовото човече се появи на света, на нея започва да ѝ се струва, че точно това е чакала цял живот.

Бабите са прочути с това, че „глезят“ внуците си

и някои млади родители предприемат направо радикални мерки, за да ограничат тяхното „вредно“ влияние. И в същото време, връзката „баба-внуче“ е всепризната и безусловна. Любовта тече в двете посоки в широки пълноводни потоци. И тази връзка е толкова специална, че e заинтересувала дори съвсем сериозни учени-антрополози. Кое точно създава тази неповторима и неразрушима химия между две човешки същества, между които стоят петдесет, шейсет, а понякога и повече години?

Цял американски университет и екип от учени започват да изследват методично този феномен. И установяват интересна закономерност – че когато баби наблюдават снимки на своите внуци и на собствените си деца, в техния мозък се задействат различни центрове. Внуците задействат този за емоционалната емпатия, а децата – този за когнитивната. Което ще рече, че връзката баба-внуче е на много по-интуитивно първично емоционално ниво – бабите просто „усещат“ това, което усещат внуците им. С други думи, съвсем сериозно се потвърждава старата поговорка, че „внуците са по-мили от децата“.

Защо е по-хубаво да си баба?

Защо? Може би, защото децата са не просто източник на радост и положителни емоции, но и нещо като изпит за родителите. Всеки родител е поставен под огромно напрежение – ще се справи ли, възпита ли добре детето си, ще му осигури ли най-доброто? Всяка майка и всеки баща изпитва тревога да не би да направи нещо неправилно, да не би да травмира детето си, да не би да пропусне нещо важно. Докато при бабите и дядовците този елемент отсъства – те не носят отговорност за възпитанието на внуците си; те само им се радват. Тоест, изпитват само положителната част от родителството – радостта и гордостта.

Разбира се, в българските условия това изследване вероятно би имало малко по-различни резултати, тъй като хиляди български баби са фактическите родители на внуците си, докато истинските им родители са някъде далеч и изкарват прехраната на семейството. Много баби в България не са класически традиционни баби, просто защото са два пъти майки. Но дори това не може да отнеме радостта им.