Бъдете святи – въведение в библейската книга Левит

Книгата Левит

Книгата е свързана с Изход и е център на Петокнижието. Основната насока на книгата е свързана с правилното поклонение и праведен живот пред Бога. Макар книгата да не е лесна за четене с многобройните си инструкции, в нея се съдържат много важни и ценни истини за Бога и нашия живот.

Левит

Внимателното изследване на книгата ни разкрива нейната христоцентричност, както всяка друга част на Библията. Исус Христос изпълни закона, описан и в книгата Левит като принесе върховната жертва, свята и съвършена. По този начин всички жертвоприношения на животни, които символизират Неговата, вече не са необходими.

Пастор Атанас Стоянов, преподавател по Петокнижие в Теологичния колеж „Стефан Константинов“, прави кратко въведение на книгата Левит в темата от поредицата „Книгата с книгите“. Слушайте го в предаването „Теологос“ по Радио 3:16.